Naamloos-1

Schoolreglement

Op deze link kan je het schoolreglement 2018-2019 terugvinden.

verlofdagen

vakantiedagen

Hieronder staan alle vakantiedagen van het schooljaar 2018-2019 opgelijst per trimester.