Beste ouders,

In het deel extra taalstimulering zullen we jullie informatie, tips en activiteiten aanbieden om de taal van jullie kleuter te stimuleren.

Kinderen leren taal best al doende, op een natuurlijke ongedwongen manier. De eigen wereld is de oefenplek bij uitstek. Een kind heeft periodes waarin het extra open staat voor taal, onder invloed van de ouders, familie en andere opvoeders. De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de taalvaardigheid in hun verdere leven. Het is belangrijk dat dit op een natuurlijke, spontane manier gebeurt.

Kinderen leren taal doorheen dagdagelijkse bezigheden zoals tijdens het eten, verzorgings-momenten, een wandeling samen… Dit kan u stimuleren door te verwoorden wat er gebeurt, wat een kind ziet en door te reageren op wat het zelf zegt. Taal leren gebeurt ook spelenderwijs door liedjes te zingen, rijmpjes op te zeggen, klankspelletjes, naar verhalen luisteren en zo veel meer… Deze taalstimulatie doet u thuis steeds in uw eigen moedertaal. Enkel als u zelf ook goed Nederlands spreekt, kan u het op bepaalde vaste momenten ook in het Nederlands doen. Spreekt u zelf onvoldoende goed Nederlands, laat uw kind dan bijvoorbeeld kijken en luisteren naar Nederlandstalige programma’s op televisie. Wij raden hiervoor o.a. het aanbod van Ketnet Junior, het kindernet van de VRT aan. U kan hiervoor terecht op de website www.ketnet.be/junior. In smartschool vindt u in de map Afstandsleren ten tijde van Coronavirus ook zeer veel links en informatie.

In het deel extra uitdaging kan u voor de kleuters van de 1ste kleuterklas, 2de kleuterklas en 3de kleuterklas een extra werkboekje vinden indien uw kleuter snel klaar is met het boekje dat hij/zij van zijn leerkracht kreeg en graag nog wat extra wil werken. Het is echt de bedoeling dat uw kleuter deze blaadjes zoveel mogelijk alleen maakt. U geeft de instructie, legt uit wat de bedoeling is en laat dan uw kleuter zelfstandig aan het werk gaan.

Bij vragen of moeilijkheden, mag u ons altijd via smartschool contacteren.

Vele groeten

Het zorgteam: Juf Ariane, Juf Sofie en Juf Celien