Beste ouders,

Op dinsdag 2 juni 2020 openen we de kleuterschool.

Dit kan enkel in veilige omstandigheden.
Na analyse met de preventiedienst hebben wij volgend plan uitgewerkt:

 1. Veiligheid voor leerlingen en personeel:
 • Ouders dragen steeds een mondmasker wanneer zij het schooldomein betreden.
 • Personeelsleden dragen een mondmasker in nabijheid van andere volwassenen (ook met ouders).
 • Kleuters hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Indien ouders de schoolgebouwen betreden, ontsmetten zij steeds hun handen met handgel. In elke inkomhal bevindt zich handgel.
 • Kleuters wassen bij het binnenkomen in de klas steeds hun handen met water en zeep (idem na toiletgebruik, na de speeltijden, voor het eten e.d.).
 • Social distancing: in de Kloosterweg, tussen de 2 schoolpoorten en op de toegangsweg via de Oliebronstraat werden witte lijnen geschilderd met een afstand van 1,5m. Gelieve hiermee rekening te houden bij het brengen en afhalen van je kind en volg steeds de richting van de pijlen.
 • Bij ziekte: word uw kind ziek tijdens de schooluren? Dan zullen we u onmiddellijk contacteren én uw kind, op een veilige wijze, onder toezicht afzonderen.
 1. Openingsuren:
 • De school is open van 8u tot 15.30u.
 • Er is enkel voor- en naschoolse noodopvang tussen 7.30u en 8u en tussen 15.30u en 18u voor kleuters waarvan de ouders hiervoor gegronde redenen hebben. Op woensdag is er noodopvang tussen 7.30u en 8u en tussen 12u en 16u. (op woensdag betalend vanaf 12.15u)

Wenst u gebruik te maken van de voor- en naschoolse noodopvang? Gelieve in te schrijven via onderstaande link:

https://forms.gle/YocvxeXg9iD9mTFa9

 1. Brengen van kleuters:
 • Kleuters komen tussen 8u en 8.30u aan op school:

– 3de kleuterklas: K3A juf Els: kleuters nemen afscheid aan de schoolpoort en gaan naar hun klaslokaal.

– 3de kleuterklassen: K3B juf Marie + K3C juf Evelien: alle kleuters van deze klassen gaan rechtstreeks naar de klas van juf Marie via de witte deur (zijkant kloostergebouw)

– 2de kleuterklas: K2D juf Marie: gaan rechtstreeks naar de klas van juf Marie via de witte deur (zijkant kloostergebouw)

– 2de kleuterklassen: K2A juf Sandra + K2B juf Martine + K2C juf Sybille: kleuters nemen afscheid aan de schoolpoort en gaan naar hun klaslokaal.

– 1ste kleuterklassen: K1E juf Melissa + K1D juf Véronique + K1C juf Marlies: ouders van kleuters van deze klassen mogen nog meegaan tot aan de klasdeur. Gelieve de afstandsregel van 1,5m te respecteren.

– Onthaalklassen: K1A juf Liza + K1B juf Febe: ouders van kleuters van deze klassen mogen meegaan tot in de klas. Gelieve de afstandsregel van 1,5m te respecteren.

Tip: bespreek dit al met uw kleuter(s) en hou het afscheid kort, dit is in het belang van iedereen.

We rekenen erop dat iedereen tijdig aanwezig is in de contactbubbel = ten laatste om 8.30u! Enkel op deze manier kunnen we de veiligheid van jullie kind(eren) en onze leerkrachten garanderen.

 1. Afhalen van kleuters:

* Kleuters worden afgehaald tussen 15u en 15.30u, op woensdag tussen 11.25u en 11.45u:

– 3de kleuterklas: K3A juf Els: worden afgehaald op de speelplaats.

– 3de kleuterklassen: K3B juf Marie + K3C juf Evelien: alle kleuters van deze klassen worden afgehaald aan de klasdeur van juf Marie via de witte deur (zijkant kloostergebouw).

– 2de kleuterklas: K2D juf Marie: worden afgehaald aan de klasdeur van juf Marie via de witte deur (zijkant kloostergebouw).

– 2de kleuterklassen: K2A juf Sandra + K2B juf Martine + K2C juf Sybille: kleuters worden afgehaald op de speelplaats.

– 1ste kleuterklassen: K1E juf Melissa + K1D juf Véronique + K1C juf Marlies: ouders van kleuters van deze klassen mogen hun kleuter aan de klasdeur afhalen. Gelieve de afstandsregel van 1,5m te respecteren.

– Onthaalklassen: K1A juf Liza + K1B juf Febe: ouders van kleuters van deze klassen mogen hun kleuter in de klas afhalen. Gelieve de afstandsregel van 1,5m te respecteren.

 • Tip: bespreek dit al met uw kleuter(s) zodat de kinderen al wat voorbereid zijn.

Er kunnen geen warme maaltijden aangeboden worden. Gelieve steeds een stuk fruit, een lunchpakket, een koekje of extra stuk fruit en voldoende water mee te geven.

Bij warm zonnig weer: gelieve uw kind ’s morgens al in te smeren met zonnecrème en een tube/potje zonnecrème + hoedje/pet mee te geven.(naam noteren)

Gelieve al deze richtlijnen en de ons opgelegde veiligheidsvoorschriften op elk moment te respecteren. Enkel dan kunnen wij de volledige opening van de school garanderen.

#samentegencorona

Vriendelijke groeten,

Juf Lut en het kleuterschoolteam.