Met dit schrijven willen we u informeren dat de raden van bestuur van de vzw Onze-Lieve-Vrouwinstituut en de vzw H.-Hartinstituut Halle Annuntiaten de intentie hebben om te werken aan de integratie van beide schoolbesturen.

Het is de ambitie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen om de bestuurskracht van schoolbesturen te verhogen en de middelen efficiënter te beheren door vzw’s te laten samenwerken. De samenwerking binnen grotere verbanden zal de besturen in staat stellen om de uitdagingen van de toekomst met voldoende middelen, deskundigheid en vertrouwen te kunnen aangaan.