Op vrijdag 9 maart brachten de vijfdeklassers een tweede bezoekje aan De Groene Linde. Ditmaal mochten de kinderen een interview afnemen van de bewoners en

kregen de bewoners een knutselwerkje met vlinders. Tot slot mochten we even meevieren op het carnavalsfeest in het dienstencentrum.

interview en carnaval in De Groene Linde