Op 26 april krijgen de kinderen hun derde rapport mee naar huis.
Nadien volgt er nog één rechte lijn tot het einde van het schooljaar.