Opgepast! De infoavond over de sneeuwklassen heeft een andere datum gekregen …
Deze infoavond zal plaatsvinden op maandag 3 december om 19:30.

De leerkrachten van het 6de leerjaar zullen jullie alle nuttige info verschaffen.