Op dinsdag 23 april is er infoavond voor ouders i.v.m. de zeeklassen.
De zeeklassen vinden plaats van 13 mei t.e.m. 17 mei .

De avonturen van de zeeklassers zullen te volgen zijn via L3 => zeeklas.