Facebook-logo-PSD

smartschool


Belangrijke documenten


Privacy op school

Wanneer u een beveiligingsincident vermoedt of u heeft een vraag over veiligheid van gegevens, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden via het meldpunt privacy@korha.be

Leerlingen vieren twee dagen lang Halloween

Onze eerstejaars vierden twee dagen lang OLWEEN, onze versie van Halloween. Ze sloten op die manier hun eerste twee maanden in het secundair af. Donderdag stonden workshops, knutselen, koken, dansen. ’s Avonds werden de ouders verrast op soep en ene dans voor de leerlingen vertrokken voor een spannende griezeltocht. De dag werd afgesloten met een fuif. Na een vermoeiende dag bleven alle leerlingen van het eerste jaar slapen op school. Op vrijdag volgden nog een quiz en een groot spel. Een groep enthousiaste leraren zorgde voor een vlot verloop van deze tweedaagse. Met dank ook aan de leerlingen van de...

Zuiddag 2015

Op 22/10 namen de leerlingen van 6 ASO en 6 handel  deel aan de ‘ZUIDDAG’. ZE kwamen niet naar school maar werkten op verschillende locaties in de buurt.  Het geld dat ze die dag verdienden wordt geschonken aan de jongeren in de cacaocoöperatie La Campesina in Nicaragua. Editiepajot  

Wetenschapsolympiades

  De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van derde graad ASO, TSO en BSO. Info en inschrijvingen via de vakleerkrachten. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de organisatie.

Chrysantenverkoop voor verfraaiing van de speelplaats

Op het einde van deze maand herdenken wij het heengaan van onze dierbaren. Velen onder u gaan dan even langs naar het kerkhof om het graf te versieren met bloemen. Tijdens deze gelegenheid wil de pastorale ploeg van onze school chrysanten verkopen tegen een democratische prijs van 5 euro. Bij aankoop van 3 potten betaal je maar 14 euro! Op initiatief van de leerlingenraad gaat de winst van deze actie volledig naar de aankoop van enkele zitbanken voor op de speelplaats. Gelieve onderstaande bestelbon in te vullen voor 23 oktober 2015 en deze, samen met het gepaste geld, onder gesloten omslag...