Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/sites/olvrode.be/public_html/secundair/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 61 Visietekst drugbeleid | Onze-Lieve-Vrouwinstituut

Facebook-logo-PSD


Belangrijke documenten


Privacy op school

Wanneer u een beveiligingsincident vermoedt of u heeft een vraag over veiligheid van gegevens, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden via het meldpunt privacy@korha.be

Visietekst drugbeleid

Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan. Onze school legt de nadruk op een pedagogische benadering van de jongere en streeft de totale vorming van de jonge mens na met de ontwikkeling van groei in vrijheid, in verantwoordelijkheid, in verbondenheid en in zingeving.

Ook staat onze school in voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die er leeft en werkt. Onze school wil op een actieve manier kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de eigen gezondheid van de leerlingen en die van anderen. Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut wil de leerlingen helpen verantwoord omgaan met drinken, roken, medicatie, drugs en dergelijke middelen.

Met een drugbeleid wil onze school ervoor zorgen dat zij deze doelen zo goed mogelijk kan bereiken. Onder drugs verstaat onze school alle legale en illegale genotsmiddelen – alcohol, tabak, cannabis en andere illegale drugs – en medicatie.

Het drugbeleid op het Onze-Lieve-Vrouwinstituut beslaat vier domeinen: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen.

Regelgeving

Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut tekent in het schoolreglement duidelijke regels en grenzen rond drugs uit en reageert consequent wanneer de regels overschreden worden.

Begeleiding

Als een leerling in moeilijkheden geraakt met illegale drugs of alcohol, zullen we de leerling in de eerste plaats helpen. In een klimaat van openheid kan met elkaar gepraat worden. Dit gesprek moet dan bijdragen tot het welbevinden van alle betrokkenen.

Educatie

Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school een preventiebeleid. Via projectdagen krijgen de leerlingen verdeeld over de verschillende leerjaren informatie over een gezonde levenswijze en over tabak, alcohol en andere drugs. Ook staan we stil bij attitude(vorming) en proberen we sociale vaardigheden te versterken.

Daarnaast is er aandacht voor sociale vorming in de eerste graad d.m.v. sociale activiteit. In alle graden wordt in verschillende vakken gewerkt aan relationele en sociale vaardigheden, zichzelf uitdrukken, gepaste attitudes ontwikkelen, …

Structurele maatregelen

Bovendien is het welbevinden van elke leerling altijd belangrijk, daarom werken we constant aan een schoolomgeving waar iedereen zich goed voelt en elkaar respecteert en waar het prettig is om te leren.

Tot slot hoort de betrokkenheid en participatie van ouders voor ons bij ‘samen school maken’ en daarom nodigen we alle schoolbetrokken partners uit om mee te werken aan dit beleid.