Wij melden jullie graag volgende data:

– maandag 30 maart 2020: individueel oudercontact (alle klassen)

– dinsdag 31 maart 2020: ev. individueel oudercontact

– schoolfeest: wijziging: vrijdag 8 mei 2020 : meer info volgt later  (i.p.v. zaterdag 9 mei 2020)

Ter herinnering:

– vrijdag 31 januari 2020: verlofdag

– woensdag 5 februari 2020: pedagogische studiedag voor de leerkrachten, verlofdag voor de leerlingen

– woensdag 18 maart 2020: pedagogische studiedag voor de leerkrachten, verlofdag voor de leerlingen