In dit verplicht overlegorgaan zetelen voor de basisschool (K+L)

Voorzitter: Gaston Sergooris
Geleding personeel: Ariane Francq (K), Hilde Desmedt (L), David Maes (L)
Geleding ouders: Amarillys Vanderheyden (K), Jeroom Helsen (L)
Geleding lokale gemeenschap: Frida Vanderlinden, Veronique Tordeur
Schoolbestuur: Monique Baes, Jos Demunter
Directie: Lut Fastenaekels (K), Bernard Schatteman (L)

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Verslag schoolraad 3 februari 2015
Verslag schoolraad 4 juni 2015
Verslag schoolraad 29 september 2015
Verslag schoolraad 2 februari 2016