Inschrijven

Inschrijven

Onze school is een school met een maximumcapaciteit. Elk leerjaar telt maximaal 75 leerlingen. Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons

Schoolreglement

Schoolreglement

Beste ouder Van harte welkom in onze school. We zijn dankbaar voor uw vertrouwen. U mag van ons degelijk onderwijs en een Nederlandstalige, christelijk geïnspireerde en eigentijdse opvoeding verwachten. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en

3-sporendifferentiatie

3-sporendifferentiatie

Tijdens de wiskundeles wordt in de regel 3-sporendifferentiatie toegepast. Dit is niveaudifferentiatie binnen eenzelfde klasgroep. Ofwel worden de leerlingen door de leraar op een spoor geplaatst ofwel plaatsen ze zichzelf op een spoor. spoor 1: zelfstandige groep Instructieonafhankelijke leerlingen De