Onze school is gelegen op enkele kilometers van Brussel, de nationale en Europese hoofdstad en diplomatiek wereldcentrum. Meertaligheid is bijgevolg niet enkel een troef, maar eerder een vereiste.

Aangezien het op dit ogenblik niet haalbaar is om binnen de gewone lesuren Engels aan te leren aan onze leerlingen willen we hen niettemin de kans geven om Engels te leren op school.

We doen hiervoor een beroep op Kids&Us uit Waterloo. Kids&Us heeft een methode ontwikkeld om op een speelse wijze Engels te leren op basis van het natuurlijke taalverwervingsproces.

Praktisch

Een les duurt 1 uur en wordt gegeven in een groepje van maximum 8 kinderen. Tijdens een les worden verschillende activiteiten aangeboden die elk 3 tot 5 minuten duren om de aandacht en concentratie van kinderen te behouden: spelletjes, verhalen, liedjes …

Er wordt verwacht dat de leerling elke dag, thuis, naar een audiotrack van 10 à 15 minuten luistert. Deze bestaat uit een mix van liedjes en verhalen. De leerling ontvangt ook stickerboeken die één keer per week thuis worden afgemaakt om de les te herhalen.

Een cursusjaar bestaat uit vier delen. Elk deel wordt afgesloten met een mondelinge test. U ontvangt een driemaandelijks rapport (Kerstmis, Pasen en juni) waarin wordt gerapporteerd over de motivatie, de deelname, de vorderingen en het gedrag van de leerling.

De lessen vinden plaats op vrijdag op school van 16.50 tot 17.50. De lessen zijn enkel toegankelijk voor leerlingen uit L1+2. De vervolgcursussen zijn enkel toegankelijk voor de leerlingen die in de voorgaande jaren de cursus volgden.

Kostprijs

Kostprijs van een lessenreeks van 34 lessen (september tot juni)
Eerste les: vrijdag 13 september 2019
Materiaal: € 80
Deelname: € 79 per maand

U kan € 11,20 per les in mindering brengen via de personenbelasting (kinderopvang tot 12 jaar). Dit vertegenwoordigt een jaarlijkse belastingafrek van € 380.

Contact

Voor inlichtingen en inschrijvingen neemt u best contact op met
Priscilla Rios Centeno
Directrice Kids&Us Waterloo
0487/27 77 73
397 chaussée de Bruxelles
1410 Waterloo
waterloo@kidsandus.be
www.kidsandus.be