Houding

 • Ik ben vriendelijk en beleefd tegen iedereen. Bij het aankomen op school wens ik de toezichter aan de poort een ‘goeiemorgen’.
 • Ik zet mijn GSM uit voor ik op school aankom en laat hem in de schooltas.
 • Ik kom op school aan vóór 8:30.
 • Als het belt, dan stop ik onmiddellijk met spelen en ga ik naar de klas.
  • Als ik turnen heb in de sporthal dan wacht ik voor ingang van de sporthal.
  • Als ik turnen heb in de sportzaal dan wacht ik aan de schoolpoort.
 • Ik spreek Nederlands op school.
 • Ik respecteer de klasregels.
 • Ik draag zorg voor de mappen, boeken, werkschriften, potloden, stiften, enz. die ik mag gebruiken van de school. Het materiaal blijft eigendom van de school.
 • Ik heb respect voor anderen. Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet.
 • Ik neem geen ongepast speelgoed mee naar school.
 • Als mijn ouders willen dat ik naar de studie ga, dan doe ik dit ook. Ik kan naar de studie gaan vanaf L2. Mijn ouders komen me niet halen in de studie, maar wachten buiten tot de studie gedaan is.
 • In L1, L2, L3 laat ik mijn agenda dagelijks ondertekenen. Vanaf L4 laat ik hem minstens wekelijks ondertekenen.
 • Brieven geef ik onmiddellijk af aan mijn ouders en invulstrookjes geef ik zo snel mogelijk terug aan de leerkracht.

Veiligheid

 • Ik plaats mijn schooltas enkel langs de muur op de aangeduide plaats.
 • Ik ben stil in de gangen en loop niet.
 • Ik ga de gebouwen niet binnen zonder toelating van een leerkracht. Na schooltijd ga ik niet terug naar de klas om iets te halen dat ik vergeten was.
 • Ik mag de school enkel verlaten als ik aan de poort word afgehaald of wanneer dit vermeld staat op mijn token.

Gezondheid en hygiëne

 • Mijn kledij en mijn kapsel zijn verzorgd en proper. Ik kom niet in sportkledij naar school. Het omkleden gebeurt in de sportclub.
 • Ik eet fruit of groente tijdens de voormiddagspeeltijd. Een koekje mag tijdens de namiddagspeeltijd.
 • Ik snoep niet op school, enkel als traktatie voor een verjaardag kan het. Kauwgom mag nooit.
 • Als ik boterhammen eet in de klas dan gebruik ik een genaamtekende brooddoos.
 • Ik mag een drankje meenemen van thuis. Dit bewaar ik in een genaamtekende herbruikbare drinkfles. Frisdrank is niet toegelaten.
 • Restafval, papier en PMD sorteer ik.
 • Ik zorg het hele jaar door voor een verzorgde kaft rond mijn boeken en schriften.

Speeltijden

 • Ik ga naar het toilet bij het begin van de speeltijd. Als de bel is gegaan, dan ga ik niet meer.
 • Ik hou de toiletten netjes. Als er iets stuk is of ontbreekt, dan verwittig ik een leerkracht.
 • Ik speel niet met de bal op de benedenspeelplaats.
 • Ik mag zelf een zachte bal meebrengen op voorwaarde dat de anderen mogen meespelen. Harde ballen zijn verboden (bv. lederen ballen).
 • Ik speel enkel met een basketbal op het basketveld.
 • Ik haal de klasbal vóór 8:30 op in de opvang. Na de studie leg ik hem terug in de opvang. Overdag bewaar ik hem in de klas.
 • Ik volg het stappenplan vanop de hand wanneer ik het gevoel heb dat ik gepest word.
 • Ik blijf achter de witte lijnen op de speelplaats.

Bewegingsopvoeding

 • Ik ga in stilte en in een rij naar de sporthal/sportzaal.
 • Ik kleed me zelfstandig en in stilte om in de kleedkamer. Nadien ga ik rustig in de hal/zaal zitten.
 • Ik hang mijn kledij netjes aan de kapstok. Mijn schoenen staan ordelijk onder de bank.
 • Ik draag een OLV T-shirt, een donkerblauwe short en turnpantoffels of sportschoenen. Ik draag geen sportschoenen met zwarte zolen.
 • Ik draag geen sieraden, juwelen of uurwerken.
 • Ik maak mijn haar vast met een elastiek als het lager komt dan mijn schouders. Ik draag geen diadeem.
 • Ik heb respect voor het turnmateriaal en sleep het niet over de grond als ik het moet verplaatsen.
 • Ik geef een doktersbriefje of een briefje van mijn ouder(s) aan de juf/meester indien ik niet mag deelnemen aan de les.

Zwemmen

 • Ik ontleen zwemgerief van de school als ik mijn zwemgerief ben vergeten.
 • Ik wandel in een rij per 2 en sluit goed aan. Ik blijf tussen de juf/meester vooraan en achteraan de rij.
 • Ik kleed me zelfstandig en in stilte om in de kleedkamer.
 • Meisjes dragen een badpak en jongens een zwembroek. Een bikini en een zwemshort zijn niet toegelaten.
 • Ik hang mijn kledij netjes aan de kapstok. Mijn schoenen staan ordelijk onder de bank.
 • Ik draag geen sieraden, juwelen of uurwerken.
 • Ik draag mijn OLV-badmuts. Als ze stuk is of verloren dan koop ik een nieuwe op het secretariaat.
 • Ik blijf in de kleedkamer tot de juf/meester mij komt halen.
 • Ik gebruik de doorloopdouche voor en na de les.
 • Ik geef een doktersbriefje of een briefje van mijn ouder(s) aan de juf/meester indien ik niet mag deelnemen aan de les.

Middagsport

 • Ik verzamel om 12:35 op de benedenspeelplaats en wacht tot de meester/juf mij komt halen.
 • Ik draag een OLV T-shirt, een donkerblauwe short en turnpantoffels of sportschoenen. Ik draag geen sportschoenen met zwarte zolen.
 • Ik speel minstens 1 keer per trimester mee.
 • In de sporthal en de sportzaal zijn supporters niet toegelaten.
 • Ik volg de fair play regels: eerlijk zijn, positief aanmoedigen, iedereen in het spel betrekken, niemand uitsluiten, een handdruk na de wedstrijd …
 • Aantal op te stellen spelers:
  • hockey: 6 spelers
  • netbal: 6 spelers
  • basketbal: 5 spelers
  • voetbal: 9 spelers buiten, 7 spelers binnen
  • trefbal: het aantal wordt door de leerkracht bewegingsopvoeding geregeld
 • Tijdens de finale speelt het oudste leerjaar met 1 speler minder dan het jongste leerjaar.

Nederlands op school

80% van onze leerlingen spreekt thuis en buiten de school een andere taal dan Nederlands. De meeste leerlingen spreken thuis Frans en leven in een Franstalige omgeving. Toch willen de ouders van deze leerlingen dat hun kind goed Nederlands leert op school en veel oefenkansen krijgt om Nederlands te leren. Dit is geen gemakkelijke opdracht voor de leerlingen en voor de school.

De schoolse taal goed onder de knie krijgen duurt het meestal vele jaren (5 tot 12 jaar) en vergt veel oefening. Om jou veel oefenkansen te geven is het verplicht om op school Nederlands te spreken.

Als we vaststellen dat je geen Nederlands spreekt, gelden volgende maatregelen:

 • 1ste vaststelling van de dag: geen speeltijd & langs de kant staan.
  • bovenspeelplaats: op het pad
  • benedenspeelplaats: aan de voordeur
 • 2de vaststelling van de dag en meer: geen speeltijd & aan het bureau van de directeur staan.