Tijdens de wiskundeles wordt in de regel 3-sporendifferentiatie toegepast. Dit is niveaudifferentiatie binnen eenzelfde klasgroep. Ofwel worden de leerlingen door de leraar op een spoor geplaatst ofwel plaatsen ze zichzelf op een spoor.

spoor 1: zelfstandige groep
 • Instructieonafhankelijke leerlingen
 • De leerstof is vastgezet.
 • De leerlingen maken ofwel een kleine selectie basisoefeningen ofwel slaan ze oefeningen over. Al snel gaan deze leerlingen over tot het maken van verdiepingsoefeningen.
 • De taken worden zelfstandig verwerkt.
 • De leerlingen maken gebruik van zelfcorrectie.
 • Waar nodig begeleidt de leraar de leerlingen bij de verdiepingsoefeningen.
spoor 2: controlegroep
 • Instructiegevoelige leerlingen
 • De leerstof is nog niet vastgezet.
 • De leerlingen volgen de instructie of starten zelfstandig en maken een selectie van de basisoefeningen.
 • De leraar controleert na een 10-tal minuten.
  • Gekend = volgende oefening
  • niet gekend = extra basisoefeningen of instructie van een leerling op spoor 1
 • Uitbreidingsoefeningen kunnen nuttig zijn om de leerstof vast te zetten.
spoor 3: instructiegroep
 • Leerlingen met nood aan instructie
 • De leerlingen maken een selectie van de basisoefeningen.
 • Er wordt vaker materiaal ingezet.
 • Ondersteuning van de leraar is nodig.
 • Na 10 minuten instructie werken de leerlingen zelfstandig.
 • De leerlingen kunnen gebruik maken van verlengde instructie.