Contractwerk is een organisatie- en differentiatievorm waarbij voor iedere individuele leerling een takenpakket voor een bepaalde periode (bv. een week) formeel wordt vastgelegd.

Voor de afwerking van het takenpakket krijgt de leerling contractwerktijd ter beschikking, maar er kan ook op andere momenten in de contractwerkbundel worden gewerkt. Zo kan een leerling bijvoorbeeld zelf beslissen om tijdens een bepaalde les in zijn contractwerkbundel te werken omdat hij reeds klaar is met de gemaakte oefeningen van de les.

De leerling kan ook relatief zelfstandig over de duur en de volgorde van de verschillende taken beslissen.

Moetjes en magjes

Een contractwerkbundel bevat verschillende soorten taken. Ongeveer 50% van de taken moeten gemaakt worden (moetjes) en 50% van de taken mogen gemaakt worden (magjes).

Contractwerkbrief

Vooraan de contractwerkbundel zit een contractwerkbrief. Daarop staan de moetjes en de magjes, de afspraken enz. De leerling sluit als het ware een ‘contract’ af met de leerkracht en toont met zijn handtekening dat hij of zij akkoord is met het contractwerk.

Het spreekt voor zichzelf dat de contractwerktaken aansluiten bij het niveau van de leerling.

Voordelen

De betrokkenheid van de leerling bij contractwerk is meestal groot omdat de leerling eigen keuzes mag maken, op eigen tempo mag werken en er variatie is in taken.