Aanbreng

De maal- en deeltafels worden inzichtelijk aangebracht in L2.
Voorafgaand worden de begrippen vermenigvuldigen en delen aangebracht aan de hand van materiaal, schematische voorstellingen en met aandacht voor rekenstrategieën zoals verdubbelen, eentje meer, eentje minder, omkeren …

Link leggen

Telkens na het aanbrengen van een nieuwe tafel is het belangrijk om de relatie te leggen tussen de reeds gekende en de nieuwe tafel.

Automatisatie

Eens de tafels aangeleerd en voldoende ingeoefend zijn, komt de fase waarbij de inprenting moet gebeuren. In deze fase komen veelvuldig herhalen, opvragen met een zekere tijdsdruk en eis tot juistheid onvermijdelijk kijken.
Dit proces van automatisatie is heel belangrijk omdat de verdere leerlijnen in het rekenen daarop verder bouwen. Eens de tafels geautomatiseerd zijn, komt er werkgeheugen vrij om langere en complexere oefeningen op te lossen.
Daarenboven is geheugentraining zeer belangrijk voor de verdere schoolloopbaan.

Toetsen op tijd

Om bovenstaande redenen worden tafeltoetsen op tijd afgenomen.
Bij kinderen met een leerstoornis kan overwogen worden om dit niet te doen of dit uit te stellen tot het derde leerjaar. Dit gebeurt dan in samenspraak met het zorgteam van de school. Maar zelfs dan blijft ‘oefenen’ de boodschap!

Hoe gebeurt het toetsen van de maal- en deeltafels concreet?

L2

Na de aanbreng van een nieuwe tafel, die ongeveer twee weken duurt, wordt er een tempotoets afgenomen.
In deze toets worden de oefeningen van die maaltafel opgevraagd (10 oefeningen = 1 minuut).
Nog een week later wordt er een tempotoets afgenomen met alle tot dan toe geleerde maaltafels (max. 40 oefeningen = max. 4 minuten).
Bij sommige kinderen gebeurt dit met aanpassingen i.s.m. het zorgteam en de ouders.

L3

De maal- en deeltafels worden per ‘familie’ herhaald. Er is extra aandacht voor de automatisatie van de deeltafels.
Na elke ‘familie’ volgt er een tempotoets, maal- en deeltafels door elkaar (max. 40 oefeningen= max. 4 min.)
Maandelijks worden alle tafels herhaald.
In februari is er de grote tafeltoets (100 oefeningen = 10 min.) Hier kunnen de leerlingen hun tafeldiploma verdienen. Een maand later volgt er een herkansing.

 

Om deze visie op te bouwen werd in 2018 het advies ingewonnen van:
Bieke De Fraine, professor KU Leuven
Lieven Verschaffel, professor KU Leuven
Annemie Desoete, professor Universiteit Gent