Naast de methodegebonden toetsen maken de leerlingen ook een aantal genormeerde toetsen.

Waarom doen we dit?

  1. We kunnen de vorderingen van een individuele leerling volgen: hoeveel vooruitgang maakte de leerling in vergelijking met de vorige toetsafname?
  2. We kunnen de prestaties en de vooruitgang van de leerling vergelijken met die van andere leerlingen.
  3. We kunnen ontdekken of onze leerlingen al dan niet vorderen zoals we verwachten. De resultaten geven ons een beeld van het niveau van de leerling, van de klas en van de school. Deze info is waardevol voor onze interne kwaliteitszorg.
LVS-VCLB Spelling en Wiskunde
  • Begin L1
  • Eind L2
  • Eind L4
AVI
  • Midden en Eind L1, L2, L3, L4, L5, L6
Begrijpend lezen

Hiervoor gebruiken we de Vlaamse Test Begrijpend Lezen (individuele digitale afname).

  • Eind L1
  • Eind L3
  • Eind L5
Paralleltoetsen van peilingen

Elke school moet op het eind van het gewoon lager onderwijs bij elke leerling een gevalideerde toets afnemen voor ten minste drie leergebieden. Om aan deze verplichting te voldoen maken we gebruik van de paralleltoetsen van peilingen.

Deze toetsen zijn een instrument om na te gaan of de eindtermen werden gerealiseerd op schoolniveau. De toetsen zijn niet bedoeld om een uitspraak te doen op leerlingniveau.

Aangezien paralleltoetsen niet bij ons op school maar extern verwerkt worden, bepaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat ouders/voogden het recht hebben om hun kind niet te laten deelnemen aan de paralleltoetsen. De toestemming van de ouders/voogden wordt dan ook voorafgaandelijk gevraagd.