Op 14 augustus beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen om het volledige onderwijs te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje.Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

Klik hier voor de pandemiescenario’s en draaiboeken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Klik hier voor de website met veelgestelde vragen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

FASE GEEL

Social distancing (1,5 m)

Verplicht:

 • tussen volwassenen
 • tussen personeel en leerlingen

Niet verplicht:

 • tussen leerlingen van de lagere school

Mondmasker

Verplicht:

 • Iedereen vanaf 12 jaar: In een straal van 50 meter rond de hoofdingang van de school (burgemeesterbesluit).
 • Personeel: indien social distancing (1,5 m) niet kan gegarandeerd worden tijdens het lesgeven.
 • Volwassenen die de school betreden.

Advies:

 • Leerlingen die van de arts naar school mogen gaan, maar wel hevig hoesten of snotteren dragen best een mondmasker. Op die manier vermijden we een quarantaine van leerkrachten of leerlingen door symptomen van COVID-19.

Handen wassen/ontsmetten

Verplicht:

 • Betreden van de school (gel aan de poort of in de opvang)
 • Binnenkomen van de klas na de speeltijd (gel)
 • Na toiletbezoek (wassen)
 • Voor de maaltijd (gel)
 • Voor het verlaten van de school (gel bij het verlaten van de klas)
 • Na hoesten of niezen (wassen/gel)

Verluchten

Elk gebruikt lokaal wordt zoveel als mogelijk verlucht tijdens de lessen. Tijdens de speeltijd en na de lesdag worden de ramen 10 minuten open gezet.

Aanmelden op school

Volwassenen betreden de school enkel om uitzonderlijke redenen. Het is verplicht om zich aan te melden aan het onthaal (blok E).

Ziek

 • Zieke leerlingen en zieke personeelsleden blijven thuis
 • Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing).

Risicogroep

Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan.

Afstandsonderwijs

 • Als een leerling langdurig afwezig is (ziekte, quarantaine, risicogroep), dan zorgt de school ervoor dat de leerling zo weinig mogelijk lessen mist. Dit alles binnen de mogelijkheden van de klastitularis/co-teacher en de leerling.
 • De klastitularis/co-teacher neemt contact op met de ouders en bespreekt de mogelijkheden.

Trakteren voor verjaardag

De leerlingen mogen terug trakteren voor hun verjaardag. Gelieve enkel voorverpakte traktaties te voorzien. Indien er een taart of een cake wordt gegeten dan zullen de leerlingen en de leerkracht de handen vooraf moeten wassen/ontsmetten.