Schoolmateriaal

Uw kind krijgt op de eerste schooldag schoolmateriaal aangeboden (zie schoolreglement, punt 3.26). Gelieve zelf nog te zorgen voor:

 • een boekentas
 • een turnzak met daarin
  • een OLV T-shirt (enkel op school te koop begin september via de bestelbon die u in de eerste week zal ontvangen)
  • een donkerblauw turnbroekje (zelf voorzien)
  • turnpantoffels (geen zwarte zolen)
 • Een zwemzak met daarin
  • een OLV badmuts (enkel op school te koop begin september via de bestelbon die u in de eerste week zal ontvangen)
  • een zwempak voor de meisjes (geen bikini)
  • een zwembroek voor de jongens (geen zwemshort)
  • een handdoek
 • Kaftpapier (enkel voor L3-6)
 • TIP: op woensdag 2/09 om 13:00 en vrijdag 4/09 om 15:30 is er het boekenkaftmoment ‘Ezelsoor’ in de Boesdaalhoeve. Daar kunnen de schoolboeken gratis gekaft worden met hip kaftpapier.

Geen warme maaltijden en soep meer

Na rijp beraad en overleg met het schoolbestuur en de schoolraad namen we de beslissing om vanaf het schooljaar 2020-2021 geen warme maaltijden en soep meer aan te bieden in de kleuterschool en de lagere school.

Hierbij onze motivatie:

 • In de kleuterschool is er onvoldoende ruimte om alle leerlingen in veilige en verantwoorde omstandigheden warm te laten eten. Hierdoor werd in de afgelopen jaren gezocht naar oplossingen om +/- 120 kleuters warm te laten eten:
  • in twee shifts eten: om 11:35 en 11:50. Dit bleek geen goede oplossing vanwege de grote tijdsdruk, zowel voor kinderen als voor personeel. De organisatie van het pendelen tussen klassen en eetzaal was zeer belastend en tijdrovend.
  • Naast het eten in de eetzaal van de warme maaltijden (maximumcapaciteit = 68 kleuters) werden vanaf september warme maaltijden naar 4 klassen gebracht en in de loop van het schooljaar, door de verhoging van het aantal instappers, naar 5 klassen.
 • In de lagere school is er op dit ogenblik nog genoeg ruimte voor de leerlingen die warm eten, maar doordat de containerklas binnenkort niet meer mag gebruikt worden als lokaal voor leerlingen en personeelsleden en de geplande vernieuwing van de toiletten op til is, is er op relatief korte termijn geen plaats meer voor een refter.
 • De organisatie vergt een onverantwoord hoge inzet van personeel voor het klaarmaken van de lokalen, het uitscheppen van de maaltijden, het bedelen, het toezicht houden en assisteren bij de maaltijden, het reinigen van de materialen en het dagelijks reinigen van de klassen.
 • De vrijgekomen ruimtes, de vrijgekomen tijd en het vrijgekomen personeel – dat anders ingeschakeld wordt bij de organisatie van de warme maaltijden en soep – zorgen ervoor dat de kleuterschool en lagere school zich beter kunnen focussen op hun kernopdracht: onderwijs.
 • Zowel in de lagere school als in de kleuterschool vergt het reinigen van alle plaatsen en materialen ook extra inspanningen om te voldoen aan alle normen i.f.v. de verspreiding van het coronavirus.

Als alternatief kan men vanaf 7 september gebruik maken van BoxBunny. Deze maaltijdservice werd vorig schooljaar in de lagere school aangeboden. De school heeft weinig extra werk met deze maaltijdservice.

Eerste schooldag

De leerlingen van L1 worden op de eerste schooldag op de op de speelplaats aan de sporthal door hun leerkracht onthaald. De ouders brengen hen naar de poort aan de sporthal. De leerkrachten wachten hen daar op.

De leerlingen van L2-6 worden op de benedenspeelplaats onthaald.

Algemene info

Voor leerlingen verloopt het schoolgaan in fase geel vrij normaal. Handhygiëne is voor hen het belangrijkste aandachtspunt.

Volwassenen betreden de school enkel om uitzonderlijke redenen. Het is verplicht om zich aan te melden aan het onthaal (blok E) en om een mondmasker te dragen.

De voor- en naschoolse opvang, de woensdagnamiddagopvang, de studie en de speeltijden verlopen zoals normaal.

Fietsenstalling lagere school

De leerlingen van de lagere school stallen hun fiets voortaan aan de sporthal in de fietsrekken. Deze maatregel geldt voorlopig enkel tijdens de coronacrisis.

Klassen

klik hier om de klas van uw kind te kennen.

Zwemmen

De zwemlessen vinden pas plaats vanaf de tweede schoolweek (vanaf 7 september).

Infoavond

Door de coronacrisis zullen de infoavonden anders verlopen. Meer info volgt weldra.

Coronarichtlijnen

Klik hier voor de coronarichtlijnen die op school gelden.

Biebabeleven

Van 21 september tot aan de kerstvakantie organiseert de vzw Biebabeleven 3 leuke workshops voor onze leerlingen op school. Telkens op maandag tussen 15:45 en 16:45.

 • L1+2: creatief plezier (juf Lien)
 • L3+4: steeds in beweging (meester Daan)
 • L5+6: 3D-printen en programmeren (meester Joost)

Klik hier voor meer info en om in te schrijven. De inschrijvingsmodule zal pas donderdag 27 of vrijdag 28 augustus worden geactiveerd.

Typles

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de typlessen die plaatsvinden op woensdagmiddag op school tussen 7 en 28 oktober voor de leerlingen vanaf L4.

Klik hier voor meer info.

Smartschool

Smartschool is het digitaal schoolplatform dat wordt gebruikt voor digitale communicatie, reservatie van oudercontacten, online oudercontacten, digitaal consulteren van rapporten enz.

We verwachten dat ouders het Smartschoolaccount activeren en de digitale communicatie opvolgen.

Opgelet! Het Smartschoolaccount van de kleuterschool is niet meer geldig voor de lagere school. U moet een nieuw account aanmaken. Dit kan pas vanaf dinsdag 1 september.

Klik hier voor meer info.

De accounts van de leerlingen die in 2019-2020 reeds in de lagere school zaten blijven ongewijzigd.

We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar!