Directeur

Bernard Schatteman

Beleidsondersteuning

Liesbeth Busselot

ICT-coördinator

Joost Timperman

Klastitularissen

1A – Els Stoffels
1B – Nico Wauters
1C – Els Walravens
2A – Brenda Van Meulder
2B – Ingrid Vierendeels
2C – Leen Vanhouche
3A – Jolien De Cock
3B – Sofie Deneyer
3C – Lien Ver Berne
4A – Daan Timperman
4B – Kasper Cornelis
4C – Nathalie Grégoire / Mara Van Der Vennet
5A – Sonia Van Wanseele / Els D’heere
5B – David Maes
5C – Ellen Stoffels
6A – Hilde Desmedt / Kevin Hannaert
6B – Katlijn Bergmans / Evert Vande Gucht
6C – Marc Hamelryck

Bewegingsopvoeding

Evert Vande Gucht
Gerda Demunter
Gunther Vanbegin
Magda Michiels

Zorgteam

Guy Stoffels, zorgcoördinator

Ann Van Hemelen (incl. Plusklas en taalinitiatie L3)
Els D’heere
Evert Vande Gucht
Jo Vander Meylen
Kevin Hannaert
Line De Bruyne
Mara Van Der Vennet
Sarah Van Roy
Steffi Dewit

Toezicht

Carine Desmecht
Nadine Kozlowicz

Onthaal, administratie, technische diensten en preventie worden georganiseerd op niveau van de vzw OLV en i.s.m. de scholengroep KORHA (Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten)