Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Er is één schoolraad voor de kleuterschool en de lagere school samen.

geleding personeel
kleuter: Ariane Francq (ariane.francq@skynet.be)
lager: Hilde Desmedt (h.desmedt@skynet.be)
lager: David Maes (david-maes@skynet.be)

geleding ouders
voorzitter: Amarillys Vanderheyden (amaryllisvanderheyden@hotmail.com)
secretaris: Sandrine Van Bellinghen (S.VanBellinghen@ibr-ire.be)
Virginie Hoet (virginie.hoet@gmail.com)

geleding lokale gemeenschap
Veronique Tordeur (veronique.tordeur@telenet.be)
Katrien Bautmans (katrien.bautmans@sint-genesius-rode.be)
Lieve Verplancke (lieve.verplancke@qaly.be)

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de schoolraad