Elk leerjaar telt maximaal 75 leerlingen.

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Elke inschrijving, zowel in de kleuterschool als de lagere school van het Onze- Lieve-Vrouwinstituut, geldt tot en met het 6de leerjaar van de lagere school.

Inschrijvingen gebeuren in het bureau van de directie.


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

De Vlaamse Regering bereikte op 7 september 2018 een akkoord over een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2019-2020.

De inschrijvingsmodaliteiten in de Nederlandstalige scholen in Sint-Genesius-Rode zullen worden bekendgemaakt op 8 januari 2019 vanaf 16:00.

Voorlopig vervalt de geplande inschrijvingsdatum (voorrangsregeling broers/zussen en kinderen personeel) op 7 januari 2019 om 8:00.