Elk leerjaar telt maximaal 75 leerlingen.

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Elke inschrijving, zowel in de kleuterschool als de lagere school van het Onze- Lieve-Vrouwinstituut, geldt tot en met het 6de leerjaar van de lagere school.

Inschrijvingen gebeuren in het bureau van de directie.


Inschrijvingsperiodes schooljaar 2019-2020

Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel
Een leerling die tot dezelfde leefentiteit* behoort als een reeds ingeschreven leerling van de kleuterschool of lagere school heeft bij inschrijving voorrang op andere leerlingen vanaf maandag 7 januari 2019 om 8:30 tot en met vrijdag 22 februari 2019 om 16:00.

* Worden als broer en zus of als leerlingen van eenzelfde leefentiteit beschouwd:

  • Effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
  • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
  • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

Vrije inschrijvingsperiode
Vanaf maandag 11 maart 2019 om 8:00.